Bij ons kunt u terecht voor
duizend-en-één dingen

De Kreke

- Acute ziekte (bv. Griep, verkoudheid, buikgriep, ...)
- Zuigelingenzorg
- Vaccinaties
- Gynaecologisch onderzoek (bv. uitstrijkje)
- Anticonceptieadvies
- Seksueel overdraagbare aandoeningen
- Wondzorg (bv. hechting)
- Preventieve gezondheidszorg
- Zwangerschapsbegeleiding
- Palliatieve zorg (bv. wilsbeschikking, vragen over levenseinde)
- Urologische problematiek (bv. erectiestoornissen, plasproblemen)
- Mentale problemen
- Opvolging chronische ziekte (bv. diabetes, aandoeningen van hart, longen, nier, lever, …)
- Ouderenzorg
- Rouwzorg
- Huidziekten
- Urgenties
- Globaal Medisch Dossier
- Onderzoek in kader van verzekering
- ...

Copyright 2021, De Kreke.

Website proudly created by: Atlas Marketing